I dagsläget har vi inte bestämt en senaste tid som varorna måste hämtas ifall vi inte lyckats sälja dem – vi har haft bra omsättning på varorna vi fått in. Detta kan komma att ändras i framtiden, men då kommer alla inlämnare få information om detta i förväg. Nu gäller att varorna är kundens fram till dess att vi säljer varorna, oavsett tidsperiod.