Golf

Vi tar emot moderna golfklubbor, gamla modeller och omoderna klubbor är svåra att sälja. Wedgar, putters och drivers går bra att lämna in som enstaka klubbor. Golfseten ska vara kompletta. Elvagnar ska ha fungerande batteri.