Det beror på. Skicket avgör mest. Ställ dig själv frågan: Skulle jag vilja köpa den här?