Vi beslutar gemensamt vilket pris som kan vara lämpligt för varan beroende på ålder, skick och efterfrågan.