Allmänna villkor

Sportbytarbutiken är en förmedlingstjänst d.v.s. vi förmedlar affären mellan säljare och köpare. För detta tar vi en förmedlingsavgift. Förmedlingsavgiften är 40 % av varans pris upp till 2000 kr. Förmedlingsavgiften kan därmed maximalt bli 800kr. Om andra villkor gäller framgår detta på avtalet.

I förmedlingsuppdraget ingår uppställning av varan i butik, annonsering lokalt och på utvalda medier på Internet.

Betalning av varor som sålts genom sportbytarbutikens försorg betalas ut till säljaren senast nästkommande månadsskifte efter försäljningstillfället till angivet bankkonto. Observera att sportbytarbutiken INTE erbjuder kontant utbetalning.

Det finns ingen tidsbegränsning för förmedlingsuppdraget, varan ägs av säljaren fram till dess att varan är såld, i det fall Sportbytarbutiken vill avbryta uppdraget eller sänka priset kommer Sportbytarbutiken kontakta säljaren direkt.

Sportbytarbutiken ansvarar för inlämnat gods, under denna tid är godset försäkrat till angivet försäljningsvärde. Sportbytarbutiken ansvarar för förlust och skada under angiven tid.

Säljaren kan när som helst avbryta försäljningsuppdraget genom att själv hämta ut varorna kostnadsfritt. Säljuppdraget kvarstår dock fram till dess att varorna hämtats av säljaren.

Sportbytarbutiken ansvarar inte för varans skick. Vi kan ej heller lämna några garantier eller återköpsrätt då varorna ägs av säljaren. Alla säljare skall vara registrerade hos Sportbytarbutiken.

Sportbytarbutiken förmedlar ej stöldgods. Säljaren försäkrar i och med undertecknande av kontraktet att inlämnat gods ej är stulet. Sportbytarbutiken är hos rikspolisstyrelsen registrerad handlare och följer polisens riktlinjer för handel med begagnat gods. Det innebär legitimationskontroll av säljare samt registrering av person- och adressuppgifter enligt lagen om handel med begagnade varor (gäller stöldbegärlig egendom såsom skidor och golfutrustning). Alla säljare måste vara minst 18 år.

Säljaren ansvarar för att varans beskrivning stämmer överens med varans skick, ålder och funktion och intygar att lämnade uppgifter är korrekta.

Säljaren godkänner genom att lämna varor till försäljning att sportbytarbutiken registrerar personuppgifter enligt PUL- Personuppgiftslagen (1998:204).